Hoe kunnen we de administratieve lasten van zorgverleners in de eerste lijn en de vrijgevestigde GGZ verminderen? Zodat zorgverleners hun tijd niet kwijt zijn aan onnodige administratie en die tijd kunnen besteden aan zorg voor hun patiënten. Eind 2015 hebben zorgverzekeraars het initiatief genomen om hierover in gesprek te gaan met partijen uit zes zorgsectoren. Partijen hebben de handen ineen geslagen en hebben constructief aan oplossingen gewerkt. Op deze website worden de resultaten gepresenteerd.