Herhaalverwijzing paramedici vervalt

Administratieve lasten die samenhangen met herhaalverwijzingen waren voor zorgverleners in de paramedische sector een groot knelpunt. Dat is opgelost per 1 januari 2017, want partijen hebben afgesproken dat herhaalverwijzing niet meer nodig is voor een deel van de paramedische behandelingen.

Het gaat hierbij om een behandeling die langer duurt dan twaalf maanden. In dat geval stuurt de paramedicus een tussentijdse rapportage aan de verwijzer/behandelend arts. Deze verplichting is opgenomen in de richtlijnen van de betreffende paramedische beroepsgroep. Deze afspraak geldt voor de beroepsgroepen diëtetiek, ergotherapie, huidtherapie, logopedie en oefentherapie. Voor fysiotherapie is dit nog niet gerealiseerd maar daar wordt aan gewerkt.

Er was al eerder afgesproken dat verzekeraars in de periode van 1 januari 2016 tot 1 januari 2017 niet zouden handhaven op de aanwezigheid van de herhaalverwijzing.