Auteur archief: ZN-Admin

Herhaalverwijzing paramedici vervalt

Administratieve lasten die samenhangen met herhaalverwijzingen waren voor zorgverleners in de paramedische sector een groot knelpunt. Dat is opgelost per 1 januari 2017, want partijen hebben afgesproken dat herhaalverwijzing niet meer nodig is voor een deel van de paramedische behandelingen….
Lees meer

Minder lasten, meer zorg in de eerste lijn

Zorgverzekeraars Nederland heeft met 24 brancheorganisaties van eerstelijns zorgverleners afspraken gemaakt om de administratieve lasten in de zorg te beperken. Het gaat daarbij om de mondzorg, paramedie, wijkverpleging, farmacie, verloskunde en vrijgevestigde GGZ. “Door minder administratieve lasten kan een zorgverlener…
Lees meer