Contact

Als u vragen, opmerkingen of suggesties heeft, neemt u dan contact op met één van de partijen die deze afspraken hebben gemaakt.

Onderstaande partijen participeren in de 6 werkgroepen Vermindering administratieve lasten:

Actiz, organisatie van zorgondernemers

Associatie Nederlandse Tandartsen (ANT)

Associatie van Ketenapotheken (ASKA)

Branchebelang Thuiszorg Nederland (BTN)

Ergotherapie Nederland (EN)

Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF)

Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP)

Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde  (KNMT)

Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV)

Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV )

Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten (LVVP)

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)

Nederlandse Apothekers Coöperatie (NAPCO)

Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)

Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD)

Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH)

Nederlandse Vereniging van Logopedie en Foniatrie (NVLF)

Nederlandse Vereniging van Mondhygiënisten (NVM)

Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP)

Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Organisatie Nederlandse Tandprothetici (ONT)

Paramedisch Platform Nederland (PPN)

Stichting Keurmerk Fysiotherapie (SKF)

Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN)

Vereniging voor  Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck (VvOCM)

Zorgverzekeraars Nederland (ZN)

 

Wilt u zich afmelden voor de nieuwsbrief, stuur dan een e-mail naar support@zn.nl