Farmacie

Ter aanvulling op het door ZN genomen initiatief voor het Administratieve Lasten-traject is voor Farmacie een koppeling gemaakt met het branchebrede farmacieonderzoek Minder regels, meer zorg. Dit is in een eerder stadium in opdracht van de KNMP, LHV Apotheekhoudende Afdeling, ASKA en NVPF uitgevoerd. Daar waar van toepassing zijn de knelpunten uit dat onderzoek aangeleverd in een top tien.

Deze werkgroep is zes keer bijeen geweest en heeft naast het zorgvuldig beoordelen van de gezamenlijke ingediende knelpuntenlijsten vooral stilgestaan bij de gevolgen van de in “Het Roer Moet Om” gemaakte afspraken.

In het algemeen concluderen de werkgroepleden dat er sprake is geweest van een goede en constructieve samenwerking waarbij ook pittige discussies niet uit de weg zijn gegaan. In de overleggen kwamen de werkgroepleden er achter dat er meer gezamenlijke belangen en dus oplossingen zijn dan de deelnemers op voorhand dachten. Openheid en bereidheid om in de overleggen over de grenzen van eigen belangen te kijken en daarmee begrip voor elkaars standpunten in te nemen is een belangrijke succesfactor van de werkgroep geweest.

Onder de tab Afspraken volgt een overzicht van de gezamenlijk onderkende thema’s om tot een oplossing te komen dan wel om deze oplossingen uit te kunnen gaan voeren. De integrale lijst blijft de komende periode onder handen. Dit zal leiden tot verdere acties en concrete voorstellen om administratieve lasten in de farmacie te verminderen.