Partners

De werkgroep administratieve lasten farmacie bestaat uit:

  •  Afgevaardigden van de brancheorganisaties KNMP, LHV (Apotheekhoudende afdeling), ASKA, NAPCO
  •  Afgevaardigden van de toezichthouder: de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)
  •  Afgevaardigden van het ministerie van VWS
  •  Afgevaardigden van de branchevereniging voor zorgverzekeraars: Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en zorgverzekeraars