Hoezo onnodige administratie?

We zijn allemaal gebaat bij goede, veilige en betaalbare zorg. Om dit te waarborgen is een stelsel van regels, richtlijnen en controles in het leven geroepen. Dat dit gepaard gaat met een zekere hoeveelheid bureaucratie en administratie is onvermijdelijk.

Omwille van transparantie, kostenbeheersing en een goed verloop van het zorgproces zijn formulieren en procedures nodig. De gemaakte afspraken richten zich op de onnodige bureaucratie en onnodige administratieve lasten die de zorg zijn binnengeslopen. In dit traject wordt gekeken naar wat zorgverzekeraars hieraan kunnen doen, en ook wat de toezichthouder (NZa), de regelgever (VWS) en de beroepsorganisaties kunnen doen.