Mondzorg

De brancheorganisaties voor mondzorgaanbieders (KNMT, ANT, ONT en NVM) hebben hun leden de mogelijkheid geboden om via hun websites aan te geven welke administratieve lasten niets of weinig toevoegen aan het zorgproces. Via nieuwsbrieven, het Nederlands Tandartsenblad, LinkedIn en Twitter is de achterban geattendeerd op de mogelijkheid om ervaren administratieve lasten aan te dragen. Alle input is verwerkt in de lijst die besproken is tijdens de eerste overleggen van de werkgroep.

De gedeelde conclusie in de Werkgroep AL Mondzorg is dat er weinig grote vermijdbare administratieve lasten voorkomen. De gesignaleerde problemen zijn deels opgelost of opgepakt. Alle partijen geven aan dit traject als positief te hebben ervaren en willen dit graag alle aan hun achterban uitdragen. Door het structureel inrichten van een overleg over administratieve lasten houden we hier ook in de toekomst aandacht voor.

.