Paramedie

De werkgroep AL Paramedie (Fysiotherapie, Oefentherapie, Diƫtetiek, Ergotherapie, Huidtherapie en Logopedie) bestaat uit vertegenwoordigers van het KNGF, PPN (Ergotherapie Nederland, NVD, NVLF, NVH en VvOCM), Stichting Keurmerk Fysiotherapie, NZa, VWS, zorgverzekeraars en ZN.

De algehele conclusie van de werkgroep is dat de geĆÆnventariseerde problemen constructief zijn doorgenomen. Er is een integrale actielijst samengesteld die moet leiden tot het verminderen van administratieve lasten in de keten. Alle partijen zijn bereid om de achterban aan te spreken als die zich niet houdt aan gemaakte afspraken.