Uniforme bepalingen

De algemene bepalingen voor de contractering van farmacie, wijkverpleging, paramedie, mondzorg en verloskunde zijn voor 2018 voor een deel uniform. Dat is het resultaat van gesprekken tussen Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en de brancheorganisaties van de betrokken zorgaanbieders.

Voor de zorgaanbieders betekent dit een verlichting van de administratieve lasten wanneer ze een contract voor 2018 afsluiten met de diverse zorgverzekeraars. Zorgverzekeraars geven de uniforme algemene bepalingen duidelijk zichtbaar aan in het contract. Bij reeds afgesloten meerjarige contracten worden de bepalingen nog niet meegenomen.

Niet alle zorgverzekeraars gaan de uniforme bepalingen (UB) per 2018 hanteren:

 • VGZ en Multizorg VRZ (ONVZ, Zorg en Zekerheid en Eno) hanteren de bepalingen
 • Zilveren Kruis en Menzis hanteren de uniforme bepalingen deels
 • De Friesland, DSW en a.s.r hanteren de uniforme bepalingen niet
 • CZ:
  diëtetiek meerjarige contracten, UB worden niet gehanteerd in 2018
  ergotherapie meerjarige contracten, UB worden niet gehanteerd in 2018
  fysiotherapie deels is er sprake van meerjarige contracten, UB worden niet gehanteerd in 2018
  huidtherapie meerjarige contracten, UB worden niet gehanteerd in 2018
  logopedie UB worden gehanteerd in 2018
  oefentherapie meerjarige contracten,UB worden niet gehanteerd in 2018

De opzet is om bij de contractering na 2018 het gebruik van de uniforme bepalingen door zorgverzekeraars zo maximaal mogelijk te maken. Zorgverzekeraars en brancheorganisaties zijn nog in gesprek om ook afspraken te maken over uniforme declaratiebepalingen. De verwachting is dat zorgverzekeraars deze bij de contractering na 2018 kunnen hanteren.

Download hier de uniforme algemene bepalingen voor paramedie