Partners

De werkgroep administratieve lasten Paramedie bestaat uit:

  •  Vertegenwoordigers van de paramedische zorg: KNGF, PPN (Ergotherapie Nederland, NVD, NVLF, NVH en VvOCM), Stichting Keurmerk Fysiotherapie
  •  Afgevaardigden van de toezichthouder: de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)
  •  Afgevaardigden van het ministerie van VWS
  •  Afgevaardigden van de branchevereniging voor zorgverzekeraars: Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en zorgverzekeraars