Verloskunde

De werkgroep AL Verloskunde – bestaande uit vertegenwoordigers van de KNOV, VWS en zorgverzekeraars – is drie keer bijeengekomen om te kijken naar de administratieve lasten voor eerstelijnsverloskundigen. Ter voorbereiding heeft de KNOV een overzicht opgesteld van de belangrijkste knelpunten. Zorgverzekeraars hebben aangegeven dat zij niet of nauwelijks knelpunten ervaren in de contractering van verloskundigen. De KNOV heeft aangegeven dat – los van de in deze publicatie genoemde knelpunten – het beeld overwegend positief is. Ook stelt de KNOV dat op dit moment met name extra werkdruk wordt gecreëerd door de overgang naar integrale organisaties.

Tijdens de besprekingen is gebleken dat de werkgroep het begrip administratieve lasten beperkt tot zorgcontractering, declaratie en controle. De KNOV hanteert een ruimer begrip van administratieve lasten en rekent daartoe ook administratieve druk als gevolg van veel, verschillende en soms elkaar tegensprekende regels. Het begrip dat de KNOV hanteert, reikt verder dan de administratieve lasten die zorgverzekeraars kunnen oplossen.