Partners

De werkgroep administratieve lasten Verloskunde bestaat uit:

  •  Afgevaardigden van de brancheorganisatie: KNOV
  •  Afgevaardigden van de toezichthouder: de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)
  •  Afgevaardigden van het ministerie van VWS
  •  Afgevaardigden van de branchevereniging voor zorgverzekeraars: Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en zorgverzekeraars