Partners

De werkgroep administratieve lasten vrijgevestigde GGZ bestaat uit:

  •  Afgevaardigden van de brancheorganisaties LVVP, NIP, NVvp
  •  Afgevaardigden van de toezichthouder: de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)
  •  Afgevaardigden van het ministerie van VWS
  •  Afgevaardigden van branchevereniging voor zorgverzekeraars: Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en zorgverzekeraars