Wijkverpleging

De werkgroep Wijkverpleging bestaat uit een vertegenwoordiging van ActiZ, BTN, V&VN, NZa, VWS, drie zorgverzekeraars en ZN. Tijdens de eerste twee werkgroepbijeenkomsten is een integrale top tien van administratieve lasten vastgesteld.

In het algemeen concluderen de leden van de werkgroep dat zij in de afgelopen periode voortvarend en constructief met elkaar aan de slag zijn gegaan. Dit heeft geleid tot het inzichtelijk maken van de deadline van het inkoopproces en het niet meer standaard registreren van de risicosignalering. Tevens ter achtergrondinformatie het door de werkgroep opgestelde en met de IGZ afgestemde bericht als bijlage toevoegen  (zie bijlage).

De wijkverpleging als sector is volop in ontwikkeling. Hiermee moet rekening worden gehouden bij het inzichtelijk maken van de administratieve lasten. De focus moet niet alleen liggen op de last van gisteren, maar ook op toekomstige lasten. De sector moet hierbij bovendien rekening houden met de bijgekomen administratieve lasten op financieel vlak na het verdwijnen van de zorgkantoren.

Bijlage: Oproep stoppen met standaard risicosignalering mei 2016